Dlaczego Montessori?

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych

Maria Montessori

Edukacja

Montessori

Małymi Kroczkami

Edukacja Montessori

Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność. Samodzielność i duża swoboda wyboru przy równoczesnym zachowaniu reguł społecznych jest jednym z wyznaczników metody Montessori. Pomóż mi zrobić to samodzielnie – to dewiza pracy w naszym przedszkolu.

Zadaniem pedagogów jest zorganizowanie otoczenia w taki sposób, by stanowiło wsparcie dla indywidualnego rozwoju dziecka.
Nauczyciel w założeniach pedagogiki Montessori jest więc przewodnikiem, opiekunem i dyskretnym obserwatorem. Nie wyręcza lecz wspiera dziecko w poszukiwaniu odpowiedzi. Odkrywa świat wspólnie z dziećmi, prowadząc je indywidualną ścieżką bez narzucania odpowiedzi. Towarzyszy dziecku, wspierając jego rozwój i dostosowując się do jego potrzeb. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stworzenie atmosfery zrozumienia, radości, spokoju, bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

Materiał Montessori

Sale przedszkolne wyposażone są w oryginalny zestaw materiałów, oparty na założeniach Montessori. Materiał dydaktyczny zastosowany w pedagogice Montessori jest najbardziej rozbudowanym zestawem pomocy spośród wszystkich metod nauczania. Jedną z podstawowych zasad metody jest wdrażanie dziecka do samodzielności. Proponowany materiał daje mu możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonanej czynności. Dzięki temu dziecko ma możliwość czerpania radości z samodzielnie wykonanego zadania, nabiera ufności we własne siły i pragnie podejmować nowe, trudniejsze zadania.

Praca z materiałem Montessori jest dla dzieci przeżyciem zmysłowym. Każdy materiał w przedszkolu jest kluczem do świata i inspiruje dzieci do dalszego odkrywania. Każdy materiał ma swój cel, przygotowuje również pośrednio do osiągnięcia kolejnego, dalszego celu.

Materiały podzielone są na działy:

Stwarzamy warunki pełnej akceptacji, szacunku, radości
i bezpieczeństwa, w których nauczyciel jest przewodnikiem, opiekunem
i obserwatorem.

ĆWICZENIA
PRAKTYCZNEGO ŻYCIA​

MATERIAŁ
ZMYSŁOWY

EDUKACJA MATEMATYCZNA

EDUKACJA
JĘZYKOWA

EDUKACJA KOSMICZNA​

ĆWICZENIA PRAKTYCZNEGO ŻYCIA

To dział edukacji Montessori związany z przygotowaniem dziecka do życia w otaczającym świecie, uczący praktycznych czynności. Ćwiczenia te są dostosowane do wieku, potrzeb i poziomu umiejętności dzieci. Ćwiczenia praktycznego życia wspierają rozwój samodzielności i rozwój czynności samoobsługowych (m.in. ubieranie, dbanie o porządek w otoczeniu).

Ćwiczenia te również:

 • poprawiają małą i dużą motorykę
 • pomagają dzieciom w doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz precyzji i harmonii ruchów
 • sprzyjają koncentracji i wytrwałości
 • wspierają niezależność oraz pewność siebie
 • ćwiczą pamięć mięśniową
 • wspierają umiejętność samokontroli
 • wpływają na zaufanie i wiarę we własne siły

MATERIAŁ ZMYSŁOWY

Materiał sensoryczny został opracowany, aby wspierać dziecko
w jego naturalnym rozwoju. To przecież dzięki zmysłom poznajemy świat, a polisensoryczne poznawanie świata sprawia, że dużo więcej zapamiętujemy. Dzieci poznają abstrakcyjne pojęcia, a manipulacja na konkretach daje dzieciom bazę i sprzyja rozwojowi myślenia.

Poprzez manipulowanie materiałem dziecko:

 • usprawnia rękę, co przyczynia się do rozwoju intelektualnego
 • doskonali wszystkie zmysły
 • sprzyja rozwojowi spostrzegawczości dziecka i wzbudzaniu jego zainteresowania otaczającym światem
 • rozwija mowę
 • jest pośrednim przygotowaniem do nauki pisania oraz matematyki

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Edukacja Montessori odbywa się w oparciu o doskonale dobrany, konkretny materiał matematyczny. Poprzez operowanie na materiale konkretnym dziecko poznaje zasady matematyki w przyjazny i łatwy do zrozumienia sposób. Dzięki pracy z materiałem matematycznym dziecko potrafi wejść w świat wielkich liczb i czerpać z tego radość.

Poznając kolejne działy matematyki dziecko:

 • potrafi przeliczać i wykonywać działania matematyczne z wykorzystaniem materiału Montessori
 • łączy liczbę z jej zapisem graficznym
 • umie dodawać i odejmować na małych i wielkich liczbach
 • potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 100
 • działa na liczbach w systemie dziesiętnym
 • rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste
 • rozumie pojęcia matematyczne (m.in. ułamki)

EDUKACJA JĘZYKOWA

Materiał językowy w edukacji Marii Montessori również opiera się na materiale konkretnym, zmysłowym.

Jego nadrzędnym celem jest:

 • wspieranie rozwoju mowy i logicznego myślenia
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • wzbogacanie czynnego i biernego dzieci słownika dzieci
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • wprowadzenie dziecka w świat liter
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania
 • czytanie ze zrozumieniem
 • sprawne posługiwanie się językiem pod względem fleksyjnym, gramatycznym i składniowym
 • przygotowanie do posługiwania się językiem nowożytnym

EDUKACJA KOSMICZNA

Edukacja kosmiczna obejmuje takie dziedziny jak: botanikę, zoologię, geografię, historię, geologię, astronomię, fizykę, kulturę i sztukę. Zadaniem wychowania kosmicznego jest wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie. Liczne materiały pozwalają poznawać istotę zjawisk zachodzących w przyrodzie i wzbudzają naturalną ciekawość dziecka oraz chęć odkrywania świata.
W edukację kulturową wpisane jest także kształtowanie postaw proekologicznych, pokojowych oraz patriotycznych.

Małymi Kroczkami

Grupy mieszane wiekowo

W przedszkolu Montessori dzieci współdziałają w grupie mieszanej wiekowo, przez co starsze rozwijają umiejętności społeczne m.in. odpowiedzialność, wyrozumiałość, empatię, opiekuńczość, wrażliwość, chęć niesienia pomocy i dzielenia się swoimi umiejętnościami. Pomaga im to w zdobywaniu poczucia własnej wartości i odwagi w podejmowaniu decyzji. Młodsze dzieci uczą się od dzieci starszych w sposób naturalny i szybciej niż od dorosłych. Wielu cenionych pedagogów i psychologów podkreśla zalety tak funkcjonującej grupy i wskazuje na efekty nieporównywalne z żadną inną formą pracy z dziećmi.