Małymi Kroczkami
 

Zajęcia adaptacyjne

Jeżeli chcecie Państwo ułatwić dziecku przedszkolny start, zapraszamy na cykliczne zajęcia adaptacyjne w naszym przedszkolu. Są to godzinne zajęcia, realizowane raz w tygodniu, które odbywają się w małych. Oferta jest skierowana do rodziców dzieci, które ukończyły drugi rok życia. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie adaptacji, a jego przebieg dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli naszego przedszkola.

Zajęcia rozpoczną się 06.02. i będą się odbywały w każdy wtorek w godz. 14.00-15.00 w naszym przedszkolu.

Na zajęciach adaptacyjnych dzieci mają okazję do zapoznania się z materiałem Montessori oraz regułami obowiązującymi w grupie. Całość zorganizowana jest w formie zabawy z muzyką, tańcem i piosenkami.

Podczas zajęć szczególnie dbamy o:

  • tworzenie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
  • rozwój kompetencji komunikacyjnych
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz wiary we własne siły
  • rozwijanie samodzielności i umiejętności samokontroli
  • budowanie przestrzeni do poznawania świata przez wielozmysłowe doświadczanie
  • stymulowanie aktywności dziecka do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności
  • wspieranie dzieci z trudnościami

Aby zapisać dziecko na zajęcia adaptacyjne należy pobrać formularz karty zapisu na Zajęcia adaptacyjne (w zakładce Kontakt i rekrutacja)
i wysłać go na adres mailowy przedszkola lub dostarczyć osobiście. Koszt jednorazowych zajęć to 30zł płatne z góry za semestr. Dodatkowe informacje otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 12 359 57 73 lub 609 652 478.

Serdecznie zapraszamy!

ZapiszZapisz