Małymi Kroczkami
 

Anna Kowalska

dyrektor przedszkola, nauczyciel

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (studia magisterskie 1999-2004). W roku 2006 otrzymałam dyplom ukończenia rocznego kursu Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Montessori
w Łodzi. Ukończyłam również podyplomowe kursy kwalifikacyjne
w Krakowie: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów
z autyzmem oraz Organizacja i zarządzanie oświatą, zorganizowane przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem (pracowałam
w Integracyjnym Przedszkolu Montessori oraz przedszkolu Uniwersytetu Jagiellońskiego). Prowadzę również indywidualną terapię pedagogiczną
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w tym dzieci ze spektrum autyzmu). Uczestniczyłam w wielu kursach doskonalących oraz konferencjach naukowych. Gram na gitarze i ukończyłam liczne kursy rytmiczno- muzyczne. Pomóż mi zrobić to samodzielnie
(M. Montessori) to motto, które przyświeca mi zarówno w pracy
jak i w domu. Jestem mamą dwóch córek.

Bycie obserwatorem i przewodnikiem dziecięcego świata, towarzyszenie dzieciom w ich małych i dużych krokach oraz wspieranie ich rozwoju,
są dla mnie ogromną radością.

Kursy i szkolenia:

 • Logorytmika. Warsztaty prowadzone przez Pareo Centrum Terapii Logo-Ped. (2019)
 • Stymulowanie mowy i myślenia. Grupowe zabawy logopedyczne prowadzone przez Pareo Centrum Terapii Logo-Ped.(2019)
 • Dobra współpraca z rodzicami. Prowadzone przez Poradnię rozwoju dziecka i rodziny Cresco (2018)
 • Kurs pierwszej pomocy prowadzony przez fundację Uratuj życie (2018)
 • Udział w Konferencji Regionalnej Montessori organizowanej przez Polski Instytut Montessori, Kraków (2018)
 • Kurs pierwszej pomocy (2017)
 • Udział w konferencji Montessori organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, Łódź (2017)
 • Terapia małego dziecka z autyzmem w nurcie rozwojowym. Droga do umiejętności (2016)
 • Warsztaty dot. budowania tożsamości dziecka (2016)
 • Warsztaty rytmiczne Roztańczony, podwodny świat (2015)
 • Warsztaty rytmiczne Muzyką kocham moją Ojczyznę (2015)
 • Udział w V Międzynarodowej konferencji Montessori w Warszawie (2015)
 • Udział w Konferencji Montessori w Krakowie (współorganizator) (2015)
 • Kurs muzyczno-rytmiczny Zimowe nutki (2014)
 • Praca z dzieckiem z autyzmem (2014)
 • Warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne (2014)
 • Warsztaty rytmiczne Wiosenne nutki (2014)
 • Cykl warsztatów Kompetentny wychowawca (2013-2014)
  • - Jak rozumieć zachowania dzieci – zmiany rozwojowe, potrzeby i umiejętności
  • - Rola i wpływ nauczyciela- narzędzia, których używamy świadomie lub nie
  • - Emocje w przedszkolu – jak przeżycia dziecka kształtują jego osobowość i wiedzę
  • - Być z sobą w grupie – jak uczyć dzieci współdziałania i kształtować pozytywną samoocenę
  • - Poradzić sobie z grupą – jak tworzyć zasady, co zrobić z trudnym dzieckiem
  • - Wspólne patrzenie na dziecko – jak budować dobrą współpracę z rodzicami
 • Kurs pierwszej pomocy (2014)
 • Organizacja pracy terapeutycznej osoby ze spektrum autyzmu (2013)
 • Badanie i odkrywanie świata przez dzieci, czyli o eksperymentach w przedszkolu i w szkole (2013)   
 • Warsztaty muzyczno - teatralne Jesienne nutki (2013)
 • Warsztat muzyczny, warsztat plastyczny i cyrkowy (2013)
 • Praca z uczniem z ADHD w klasach I-III  (2013)
 • Edukacja artystyczna zajmująco i pożytecznie. Co jest w tym pudełku? (2013)
 • Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika (2012)
 • Biomes Montessori Workshop (2012)
 • Konferencja Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć (2012)
 • Zabawy muzyczne, plastyczne i teatralne w edukacji przedszkolnej (2012)
 • Tańce, zabawy i piosenki dla dzieci (2012)
 • Zachęcamy do myślenia! Zadajemy pytania-pracujemy z ilustracją-współpracujemy w grupie  (2012)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego (2007)
 • Udział w seminarium polsko - niemieckim w Łodzi Edukacja w systemie pedagogicznym Marii Montessori (2007)
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności (2007)
 • Logopedia w przedszkolnej krainie zabawy (2006)
 • Jak twórczo pracować z przedszkolakami (2005)
 • Gry i zabawy muzyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2005)
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (2005)
 • czteromiesięczny kurs języka angielskiego w Cambridge i kontynuacja nauki w Krakowie