Małymi Kroczkami
 

Anna Stasik

nauczyciel

Jestem absolwentką Pedagogiki Społeczno – Opiekuńczej (studia magisterskie) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej (studia podyplomowe) w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego
w Krakowie. Dodatkowo ukończyłam Praktyczny kurs metody pedagogicznej M. Montessori organizowany przez Fundację Wspierania Idei Marii Montessori Ziarnko Maku. Posiadam też certyfikat z języka angielskiego na poziomie CAE oraz świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam już jako nastoletnia instruktorka ZHP prowadząc przez kilka lat gromadę zuchową, potem
w trakcie praktyk na studiach, podczas pracy jako wychowawca w świetlicy środowiskowej, opiekunka dziecięca i wreszcie jako wychowawca w przedszkolu. Oprócz tego jestem mamą 5- letniej Zuzi.

W pracy z dziećmi kieruję się słowami Pomóż mi zrobić to samemu (Maria Montessori), ponieważ uważam, że samodzielność jest podstawą do budowania własnej tożsamości i początkiem wszelkich sukcesów dzieci.

Dodatkowe kursy:

  • Dary-froeblowskie klocki, które bawią i uczą. Program wychowania przedszkolnego Dar zabawy.
  • Zima malowana tańcem i muzyką
  • Kolorowe prace na cały rok
  • Taneczne wariacje