Małymi Kroczkami
 

Angelika Bobola

nauczyciel, oligofrenopedagog

Jestem absolwentką Pedagogiki Wczesnoszkolnej (studia magisterskie) na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (studia podyplomowe) na Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu. Dodatkowo ukończyłam kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika. Uzyskałam  stopień nauczyciela kontraktowego.

Z Pedagogiką Montessori po raz pierwszy spotkałam się na studiach licencjackich odbywając praktykę w jednym z Przedszkoli Montessori w Lublinie.  Ukończyłam międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori 3-6r.ż i pedagogiki leczniczej Montessori w Krakowie.

Jestem mamą dwóch wspaniałych córek, z którymi lubię spędzać wolny czas na pieczeniu i gotowaniu.

Ukończone kursy i szkolenia:

-Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH – szkolenie Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga

- Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH – kurs- Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym

- ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - szkolenie- Logorytmika-ruch słuch słowo

- Wydawnictwo Era- szkolenie- Wspieranie myślenia matematycznego

- Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle- kurs- Oligofrenopedagogika

- Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori 3-6r.ż i pedagogiki leczniczej Montessori w Krakowie