Agnieszka Młyniec

Agnieszka Młyniec

pedagog specjalny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie gdzie ukończyłam pedagogikę specjalną o specjalnościach rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Swoje kwalifikacje uzupełniałam studiując podyplomowo pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz terapię integracji sensorycznej.

Pasję do pracy z dziećmi poczułam jako studentka podczas licznych wolontariatów, głównie w przedszkolach specjalnych, wtedy rozpoczęłam też pierwszą pracę w klubie malucha, doświadczenie zdobywałam pracując jako wychowawca w przedszkolu specjalnym oraz nauczyciel-terapeuta w przedszkolu Montessori, gdzie towarzyszyłam (głownie dzieciom ze spektrum autyzmu) w ich małych krokach do dużych sukcesów. To w tym czasie zrodziła się we mnie fascynacja pedagogiką Marii Montessori.

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja i współpraca, zarówno z podopiecznym, jego rodzicami jak również innymi specjalistami. Wierzę, że są one niezbędnym warunkiem do rozwoju. To za co kocham swoją pracę, to codzienna okazja do zabawy.

Prywatnie cenię czas spędzony na świeżym powietrzu, koniecznie z rodziną, psem i przyjaciółmi. Kocham wszelkie aktywności związane z wodą, a najlepiej czuję się latem.

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) – KOMLOGO
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-R
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – SYNAPSIS
 • Picture Exchange Communication System poziom I – PYRAMID
 • MAKATON – szkolenie podstawowe
  Smart Hand Model – terapia i diagnoza ręki u dzieci I i II stopień
 • Podstawy ortoptyki – zaburzenia widzenia obuocznego a specyficzne trudności w uczeniu się – PROFUTURO
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch – kurs podstawowy
 • Trudności w jedzeniu u dziecka. Perspektywa psychologiczna. Jak wspierać rodziców i dziecko? – FIZJOMED
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym – Szkoła Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka
 • Terapia Integracji Sensorycznej I-go stopnia – PSTIS
 • Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków w ujęciu fizjoterapeutycznym – Fundacja Promyk Słońca
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
 • Przedszkolach z trudnościami emocjonalnymi – Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO