Ewa Woźniak

Ewa Woźniak

nauczyciel, pedagog specjalny

Nauczyciel mianowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener grafomotoryki.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Prywatnym Przedszkolu św. Franciszka od 2007r. aż do 2022r. jako nauczyciel wychowawca, koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz sprawując nadzór pedagogiczny. Obecnie wspomagam uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Prywatnej Szkole Podstawowej ACADEMOS w Krakowie. Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, oligofrenopedagogiki, edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej a także kurs kwalifikacyjny z Zarządzania Oświatą. Jestem także absolwentką Państwowej Szkoły muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach w klasie fletu poprzecznego. Swoją wiedzę poszerzam systematycznie, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Praca z dziećmi jest moją pasją dającą spełnienie i ogromną satysfakcję. Przedmiotem moich zawodowych zainteresowań są zaburzenia rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, zwłaszcza całościowe zaburzenia rozwoju a także wychowanie kulturalne i patriotyczne dzieci.

Jestem osobą kreatywną, uwielbiająca wszelkie plastyczne, ręczne robótki oraz muzykę. W wolnym czasie śpiewam, tańczę, podróżuję zdobywając górskie szczyty i podziwiając piękno otaczającego świata.