Katarzyna Stasiak

Katarzyna Stasiak

pedagog specjalny, nauczyciel, trener Sensoplastyka®

Uczestniczenie w kształtowaniu i rozwoju dzieci, zwłaszcza tych z różnymi trudnościami, jest moją pasją i ścieżką doskonalenia zawodowego. Jestem absolwentką Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Podczas studiów byłam wolontariuszem w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom, zdobywałam doświadczenie jako opiekunka dzieci, poznawałam specyfikę pracy różnych placówek na licznych praktykach. Swoją wiedzę poszerzyłam kończąc studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki i Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Krakowskim Instytucie Rozwoju i Edukacji. Obecnie realizuję program szkolenia pedagogiki Montessori. Na co dzień prowadzę terapię pedagogiczną oraz jestem nauczycielem w grupie żółtej.

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 • studia licencjackie: Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • studia magisterskie: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
 • studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • kurs „Kompetentny wychowawca”
 • kurs „Terapia ręki I i II stopnia”
 • szkolenie trenerskie do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci  „Smyko-multisensoryka” (1 stopień trenerski)
 • szkolenie Wstęp do Sensoplasyki i Sensoplastyka® (1 stopień trenerski)
 • szkolenie Podstawy psychologii i pielęgnacji dziecka
 • szkolenie Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • szkolenia uprawniające do korzystania z narzędzi diagnostycznych: „Karty Oceny Zachowania i Emocji”, „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”
 • warsztaty muzyczne Wiosenne Nutki oraz Zimowe Nutki