Kornelia Regdosz

Kornelia Regdosz

nauczyciel, pedagog specjalny

Pedagogiczne powołanie odkryłam w sobie będąc w liceum. Nastolatka marząca o pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podążając za intuicją rozpoczęłam studia jednocześnie na dwóch kierunkach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: oligofrenopedagogikę oraz terapię pedagogiczną. Pod okiem świetnych metodyków i doskonałych praktyków zdobywałam wiedzę o małym człowieku. Pedagogiczne poszukiwania, wewnętrzne rozważania nad istotą dziecka – jego wybitnych zdolności, ale też trudności zarówno rozwojowych jak i społecznych „doprowadziły” mnie do Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pedagogika pochłonęła mnie tak bardzo, że przy ścisłej współpracy z Profesorem Uniwersytetu napisałam i obroniłam pracę badawczą z wyróżnieniem. Moja pasja do Pedagogiki Marii Montessori rozpoczęła się na studiach i trwa nieprzerwanie ponad 12 lat. Zachwyca mnie obserwacja dziecka, jego indywidualny potencjał do odkrywania świata, oraz rola dorosłego/nauczyciela jako towarzysza i konsultanta w tym procesie. Fascynują mnie ciekawe projekty dotyczące edukacji, nauki i zabawy. Interesuję się edukacją alternatywną, edukacją fińską. Śledzę inicjatywę „Budzącej się szkoły”.


Na co dzień doświadczam życia na wsi i w mieście. Czerpię z tego co dla mnie najważniejsze: miłość do lasu, bliskość natury i prostoty uzupełnia nieograniczony dostęp do bogactwa kultury i nauki. Lepię użytkowe rzeczy z gliny, a następnie obdarowuję nimi znajomych. Uprawiam ogródek warzywny oraz mały sad. Lubię ludzi, wakacje pod namiotem, lody pistacjowe i jazdę na deskorolce.

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 • Pedagogika specjalna: oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna, studia licencjackie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • Pedagogika resocjalizacyjna, studia magisterskie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Łodzi;
 • Pedagogika specjalna: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu;
 • Międzynarodowy Kurs pedagogiki Montessori oraz pedagogiki leczniczej Montessori 3-6r.ż, Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Rozwojowej Monachium/Niemcy, Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego Kraków/Polska;
 • Opiekun praktyk studenckich w przedszkolu w ramach realizowanego na Akademii Ignatianum w Krakowie projektu: Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej;
 • „Wolność i Dyscyplina w Ujęciu M. Montessori”, szkolenie;
 • „Odkrywanie swoich korzeni narodowych drogą do budowania tożsamości dziecka, czyli Historia Polski jako kontynuacja Wielkich  Lekcji Marii Montessori”, warsztat;
 • „Czas i pogoda wg. pedagogiki Montessori”, warsztat;
 • Metoda Marii Montessori w pracy z grupą, webinarium;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, kurs doskonalący;
 • Metoda Dobrego Startu, kurs doskonalący;
 • „W świecie elfów”. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji.
 • Objawy, diagnoza oraz terapia. Ogólnopolska konferencja.
 • „Polska naszą ojczyzną”, szkolenie;
 • „Trzy elementy praktycznej wiedzy” , konferencja;
 • „Wszystko zależy od nauczyciela przedszkola… Na szczęście!”, konferencja;
 • „Narzędzia pozytywnej dyscypliny w przedszkolu”, szkolenie, Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny „Cresco”;
 • „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora zgodnie z aktualnymi przepisami prawa”, szkolenie; „UKUgrajki – nie z tej bajki”, szkolenie z zakresu gry na ukulele;
 • „Witajcie na planecie muzyki”, warsztat muzyczno – teatralny;
 • „Biało – czerwone nutki”, warsztat muzyczno – teatralny;
 • „Europejski Maraton Artystyczny”, warsztat muzyczno – teatralny;
 • „Wiosenne nutki”, warsztat muzyczno – teatralny;
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, kurs praktyczny;
 • „Ceramika” – cykliczny, comiesięczny warsztat ceramiczny;
 • „Florystyka”, warsztat plecenia wianków.