Olga Szostak-Janicka

Olga Szostak-Janicka

logopeda

Ukończyłam studia aktorskie w krakowskiej AST, podyplomowe studia pedagogiczne oraz podyplomowe studia z logopedii.

Swoje doświadczenie zdobywałam w trakcie praktyk (Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym) oraz wolontariatu w Pareo Centrum Terapii Logo-Ped.

Ukończyłam następujące szkolenia:

  • Opóźniony rozwój mowy
  • Kreatywne postępowanie logopedyczne
  • Wywoływanie i utrwalanie głosek
  • Terapia małego dziecka z ASD
  • Terapia dziecięcej apraksji mowy, afazji motorycznej
  • Zaburzenia rozumienia w afazji dziecięcej
  • Mutyzm wybiórczy
  • Mowa czy rozmowa – aktywności kształtujące komunikację werbalną
  • Echolalia – czy można z niej skorzystać?
  • Zeszyt logopedyczny – wsparcie w przypadku dzieci z orm,  zaburzeń o typie afazji dziecięcej oraz ASD

Pracuję w Pareo Centrum Terapii Logo-Ped, głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym. Interesuję się Emisją Głosu oraz Kulturą Żywego Słowa.