Paulina Żygieło

Paulina Żygieło

psycholog

Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizowałam Uprawnienia Pedagogiczne w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studia magisterskie Etyka- mediacje i negocjacje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykę i doświadczenie zawodowe zdobywałam w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie, Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krakowie, a także wspierając dziecko w grupie przedszkolnej jako nauczyciel „cień”.
Pracuję w Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO. Prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi trudnościami rozwojowymi.

Ważniejsze kursy i szkolenia: 

  • Warsztat „Wprowadzenie do metody „Growth Trought Play System” (Fundacja zrozumieć autyzm)
  • Warsztat z posługiwania się narzędziem M-CHAT-R/F (Fundacja SYNAPSIS)
  • Szkolenie z korzystania z Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego  oraz uprawnienia do wykorzystywania narzędzia (KOMLOGO)
  • Trening  Umiejętności Społecznych  (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu (Fundacja Pomoc Autyzm)
  • “Droga do umiejętności- terapia małego dziecka z autyzmem  w nurcie rozwojowym” (CRESCO)
  • “Metody  pracy i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym” (Pareo)
  • “Opóźniony rozwój mowy- kreatywne postępowanie logopedyczne” (Pareo)
  • Szkolenie dotyczące stosowania Skali Inteligencji SB5 ( PTTP)
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 1 (Pareo, Integro)