Opłaty

Opłaty

990 zł

Opłata jednorazowa, bezzwrotna przy zapisie dziecka do przedszkola

990 zł

Miesięczne czesne płatne do 5. dnia każdego miesiąca

  • dla rodzeństwa 10% rabatu

W ramach czesnego oferujemy:

opiekę pedagogiczną

pod okiem wykwalifikowanej kadry

pracę z dziećmi

w specjalnie przygotowanym otoczeniu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych Montessori

zajęcia dydaktyczne

w oparciu o podstawę programową

język angielski

prowadzony m.in. metodą Montessori (zajęcia 2x w tyg. prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela edukacji przedszkolnej z certyfikatem FCE)

zajęcia rytmiczno- muzyczne

pod okiem wykwalifikowanej kadry

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

prowadzone przez pedagoga, specjalistę w zakresie gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej (instruktor nauki pływania)

opiekę psychologiczną

współpracę z terapeutami z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny Cresco http://cresco.edu.pl/

opiekę logopedyczną

Centrum Terapi Logo-Ped. Pareo

W ramach zajęć dodatkowo płatnych proponujemy język hiszpański, zumbę, robotykę, zajęcia podróżnicze oraz Akademię Odkrywców. Ofertę zajęć dodatkowo płatnych możemy rozszerzyć w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci.