Plan dnia

Plan Dnia w Naszym przedszkolu:

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dziecko w tym ważnym okresie życia będzie mogło rozwijać się najpełniej.

7:00 - 10:00

praca indywidualna oraz w małych grupach z wykorzystaniem materiałów Montessori

10:00 - 10:30

wspólne zabawy ruchowe i rytmiczno-muzyczne

10:30

drugie śniadanie

11:00 - 12:30

zajęcia dydaktyczne, zabawy w grupie, zabawy w ogrodzie, spacery

12:30

obiad

13:00 - 14:00

czas z książką, zajęcia relaksacyjne

14:00 - 15:00

praca z materiałem Montessori, zajęcia grupowe, zajęcia dodatkowe

15:15 - 17:00

zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie