Agnieszka Mięso

Agnieszka Mięso

nauczyciel, pedagog specjalny, trener TUS

Jestem absolwentką Pedagogiki Specjalnej w specjalności edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), a także Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyłam również studia podyplomowe Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Od wielu lat pasjonuje mnie teatr. Jestem absolwentką wydziału aktorskiego Krakowskich Szkół Artystycznych. Ukończyłam również roczny Warsztat Aktorski Doroty Zięciowskiej i Zbigniewa Kalety, a także specjalistyczne kursy: Bajkoterapii oraz Wprowadzenia do dramaterapii. Uważam, że poprzez teatr zarówno dziecko, jak i każdy z nas może dotrzeć do swojego wnętrza. Taką możliwość daje również Pedagogika Marii Montessori. Gdyby ktoś poprosił mnie o opisanie jednym słowem swoich doświadczeń związanych z pracą metodą Marii Montessori, myślę, że byłby to balans. Podczas swojej pierwszej wizyty w Przedszkolu Montessori towarzyszyło mi uczucie harmonii, spokoju i ciszy. Znaczenie ciszy w rozwoju dziecka Maria Montessori określa tak: “Poprzez ciszę dziecko być może pierwszy raz spostrzega własne życie wewnętrzne. Cisza przygotowuje duszę na określone doświadczenia”. W swojej pracy staram się łączyć obie ścieżki zawodowe. Jestem również certyfikowanym trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz trenerem TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Na zajęciach TUS rozwijamy kompetencje społeczne takie jak rozpoznawanie i reagowanie na swoje i cudze emocje, samowiedzę, samoświadomość, dobrą komunikację, współpracę w grupie, asertywność oraz samoregulację i radzenie sobie w sytuacjach trudnych. W swojej pracy traktuję pedagogikę Marii Montessori jako inspirację do stawania się nauczycielem towarzyszem. Rolę nauczyciela w swojej metodzie Maria Montessori ujęła w jednym zdaniu, które stało się moim zawodowym mottem: “Zadanie anioła stróża dusz skoncentrowanych na wysiłku jest jednym z najbardziej przyjemnych zadań nauczyciela”.

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 • Pedagogika Specjalna edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – studia licencjackie
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia licencjackie
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią – studia magisterskie obecnie
 • Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia podyplomowe
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) – specjalistyczne szkolenie
 • Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera – specjalistyczne szkolenie
 • Wprowadzenie do dramaterapii – specjalistyczne szkolenie
 • Bajkoterapia – specjalistyczne szkolenie
 • Cykliczny udział w projekcie teatralnym Youth in Action Programme w Oldenburgu, Niemcy
 • Aktorstwo na wydziale aktorskim Krakowskich Szkół Artystycznych – szkoła zawodowa
 • Język angielski w pedagogice Marii Montessori – warsztat
 • Język migowy – kurs
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – kurs
 • Narzędzia pozytywnej dyscypliny w przedszkolu – szkolenie w Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO
 • Kompetentny wychowawca – szkolenie w Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO
 • Przedszkolak z trudnościami emocjonalnymi – szkolenie w Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych dziecka w wieku przedszkolnym – webinarium
 • Innowacja pedagogiczna w przedszkolu – webinarium
 • Gra na ukulele od podstaw – szkolenie
 • Kosmos wg Pedagogiki Montessori – warsztat
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole – szkolenie internetowe
 • Teoria umysłu dzieci z autyzmem – szkolenie
 • Joga w przedszkolu – szkolenie internetowe
 • Jak zadbać o koncentrację i emocje dzieci po nauczaniu zdalnym – konferencja
 • Nowy arkusz do badania gotowości szkolnej dziecka – konferencja
 • Emocje w procesie edukacji – konferencja
 • Strefa przedszkolaka – konferencja
 • Jak budować autorytet nauczyciela – konferencja
 • Uczenie się a integracja sensoryczna – webinarium
 • Warsztaty muzyczno – teatralne w centrum edukacji artystycznej: wiosenne nutki, zimowe nutki, witajcie na planecie muzyki
 • Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – webinarium
 • Canva dla nauczycieli – kurs podstawowy
 • Awans zawodowy – wykład online
 • Wykorzystanie technologii cyfrowych w pracy nauczyciela – webinarium
 • Gra dydaktyczna w przedszkolu i szkole – webinarium
 • Peer-learning, czyli nauczanie rówieśnicze – webinarium
 • Opowieść ruchowa – założenia metody – webinarium
 • Warsztaty szermierki teatralnej oraz ruchu scenicznego
 • Warsztaty ruchu scenicznego i tańca
 • Szkolenie muzyczne w grze na heligonce w ramach “Babiogórskiej Szkoły Muzyk”