Barbara Kucharska

Barbara Kucharska

nauczyciel

Ukończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Montessori na poziomie edukacji elementarnej (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, ponadto studiowałam Pedagogikę Szkolną z terapią pedagogiczną na Akademii Ignatianum w Krakowie (studia magisterskie).

Z Pedagogiką Montessori spotkałam się po raz pierwszy sześć lat temu – studiując Zarządzanie w Sektorze Publicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moja koleżanka będąca nauczycielem zachęciła mnie do uczestnictwa w weekendowym kursie Montessori, który prowadzili Niemcy z Aktion Sonnenschein Thuringen e. V w Erfurcie. Kurs wywarł na mnie ogromne wrażenie i zainspirował do poszerzenia wiedzy na temat Marii Montessori oraz stworzonej przez nią metody. Od tej pory regularnie uczęszczam na kursy i konferencje, odbyłam też praktyki w kilku placówkach montessoriańskich w Krakowie.

Kocham muzykę, od lat gram na skrzypcach, fortepianie, śpiewam w zespole kameralnym oraz dyryguję.