Przygoda z Montessori

Musimy pamiętać, że dziecięcy pomysł na chodzenie jest zupełnie inny od naszego (...) Dziecko nie próbuje ‘dostać się tam’. Wszystko czego chce to po prostu iść, nie możemy zmuszać go, by próbowało za nami nadążyć. To my musimy iść w jego tempie.

Maria Montessori

Przygoda

Montessori

Małymi Kroczkami

Przygoda z Montessori

Naszą ofertę kierujemy do rodziców dbających o jak najlepszy rozwój swoich dzieci - świadomych, poszukujących ciekawych oraz sprawdzonych metod edukacyjnych. Dlatego organizujemy zajęcia kierowane do dzieci uczęszczających do innych placówek,  które miałyby ochotę poznać metodę Montessori.

Są to zajęcia grupowe, które odbywają się cyklicznie raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w formie godzinnych warsztatów prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola. Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy o świecie, poznawanie istoty różnych zjawisk oraz doskonalenie posiadanych umiejętności z wykorzystaniem materiałów Montessori. A to wszystko w przyjaznej atmosferze.

Koszt jednorazowych warsztatów to 25 zł płatne z góry za 2 miesiące. Aby zapisać dziecko na zajęcia warsztatowe należy pobrać formularz karty zapisu na warsztaty i wysłać go na mailowy adres przedszkola lub dostarczyć osobiście. Wszelkie informacje otrzymacie Państwo pod numerem telefonu przedszkola. Ze względu na specyfikę pracy ilość miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia adaptacyjne

Jeżeli chcecie Państwo ułatwić dziecku przedszkolny start, zapraszamy na cykliczne zajęcia adaptacyjne w naszym przedszkolu. Są to godzinne zajęcia,  realizowane raz w tygodniu, które odbywają się w małych grupach w godzinach popołudniowych.  Oferta jest skierowana do rodziców dzieci, które ukończyły drugi rok życia. 

Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie adaptacji, a jego przebieg dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli naszego przedszkola.

Na zajęciach adaptacyjnych dzieci mają okazję do zapoznania się z materiałem Montessori oraz regułami obowiązującymi w grupie. Całość zorganizowana jest w formie zabawy z muzyką, tańcem i piosenkami.

Podczas zajęć
szczególnie dbamy o:

  • tworzenie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
  • rozwój kompetencji komunikacyjnych
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz wiary we własne siły
  • rozwijanie samodzielności i umiejętności samokontroli
  • budowanie przestrzeni do poznawania świata przez wielozmysłowe doświadczanie
  • stymulowanie aktywności dziecka do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności
  • wspieranie dzieci z trudnościami

Aby zapisać dziecko na zajęcia adaptacyjne należy pobrać formularz karty zapisu na Zajęcia adaptacyjne (w zakładce Kontakt i rekrutacja) i wysłać go na adres mailowy przedszkola lub dostarczyć osobiście. Koszt jednorazowych zajęć to 25zł płatne z góry za semestr. Dodatkowe informacje otrzymacie Państwo pod numerem telefonu przedszkola.
Ze względu na specyfikę pracy, ilość miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

Indywidualne konsultacje

Istnieje możliwość indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci spoza przedszkola, które mają różnego rodzaju trudności edukacyjne i komunikacyjne.

 Na zajęcia zapraszamy również dzieci, które są ciekawe świata i chcą wiedzieć więcej. Dzięki materiałom Montessori przedszkolaki mogą w wyjątkowy sposób rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę oraz nabywać niezbędne umiejętności.

Istnieje również możliwość konsultacji i diagnozy gotowości szkolnej. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej, wydajemy informację o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W zależności od potrzeb zajęcia prowadzone są przez pedagoga przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeutę wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub psychologa.

Małymi Kroczkami

Grupy mieszane wiekowo

W przedszkolu Montessori dzieci współdziałają w grupie mieszanej wiekowo, przez co starsze rozwijają umiejętności społeczne m.in. odpowiedzialność, wyrozumiałość, empatię, opiekuńczość, wrażliwość, chęć niesienia pomocy i dzielenia się swoimi umiejętnościami. Pomaga im to w zdobywaniu poczucia własnej wartości i odwagi w podejmowaniu decyzji. Młodsze dzieci uczą się od dzieci starszych w sposób naturalny i szybciej niż od dorosłych. Wielu cenionych pedagogów i psychologów podkreśla zalety tak funkcjonującej grupy i wskazuje na efekty nieporównywalne z żadną inną formą pracy z dziećmi.